micheleomega.typepad.com > boston '10

IMG_6263

heading through the farmer's market on saturday, on our way to boston common.